Η Εταιρία μας


Η King's and Queen's είναι μια αξιόπιστη τοπική ελληνική εταιρεία ακινήτων, που ιδρύθηκε από τον κ. John Papas το 2016. Οι σύμβουλοι ακινήτων, οι νομικές και οι φορολογικές ομάδες της εταιρείας, συνεργάζονται με επενδυτές και οικογένειες από όλο τον κόσμο για να βοηθήσουν στην αγορά οικονομικών ακινήτων, στην απόκτηση και ανανέωση των golden visas στην Ελλάδα, καθώς βοηθούν στην προσεκτική συντήρηση και διαχείριση των ακινήτων τους.

Λόγω της ειλικρινούς, αποτελεσματικής και προσεκτικής εξυπηρέτησης, η εταιρεία έχει λάβει υψηλούς επαίνους από τους πελάτες οι οποίοι την συνέστησαν σε περισσότερους φίλους.

Με την αύξηση των Κινέζων πελατών, η εταιρεία ίδρυσε ένα κινεζικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών το 2023.